Logg inn

Kjøpsbetingelser

Priser

Alle oppgitte priser inkluderer mva. Prisene gjelder med reservasjon for endringer som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil.

Bestilling

For at vi skal kunne garantere best mulig leveringssikkerhet, ber vi deg om å oppgi så detaljerte opplysninger som mulig. E-post og mobilnummer er obligatorisk.

Slik handler du på nett

Du betaler enten med debetkort, kredittkort eller med Vipps via sikker og kryptert betalingstjeneste (Swedbank Pay).
Nettbutikken er åpen hele døgnet, alle dager i uken.

Levering

Leveringen skjer enten til hentested eller med levering helt hjem.
Ved levering til hentested skal forsendelsen hentes innen 14 dager, ellers returneres den for kundens regning.
Det er mulig å endre utleveringssted enten i PostNords app eller på PostNords nettsider.
Ved levering helt hjem blir forsendelsen levert ved ytterdør. Kvittering er ikke nødvendig.

Bedrifter får levering med bedriftspakke til bedriftens kontoradresse (ikke postadresse).

Mottak av leveringen

Levering helt hjem skjer uten at mottaker trenger å kvittere. Dette for å unngå at pakken sendes videre til nærmeste hentested dersom mottaker ikke er hjemme ved levering. Pakken blir lagt ved ytterdør.
Når du mottar pakken, kontroller nøye at den ikke er skadet. Meld fra til PostNord umiddelbart på telefon 987 09 300. AgriaShop er ikke ansvarlig for skadede pakker som ikke er meldt til transportøren. Når du har mottatt pakken, må du kontrollere nøye at innholdet stemmer overens med den pakkseddelen du finner i pakken. Hvis noe ikke stemmer, må du kontakte kundeservice snarest på telefon +46 76 529 54 99 eller e-post agriashop@tpl.postnord.com, og melde fra om hva som er feil.

Uavhentede pakker

For uavhentede pakker hvor det ikke er avtalt retur, vil du bli belastet 250 NOK for frakt og håndtering.
Dette betyr at hvis du har blitt varslet, men ikke har hentet pakken på hentestedet, vil du bli belastet 250 NOK.
Hvis du aldri ble varslet om at pakken var klar for henting, kan PostNord påta seg ansvaret og betale for returforsendelsen til Orio.

Retur, bytte og reklamasjon

Se Retur og reklamasjon

Opplysninger om klagemulighet

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du sende inn en klage til mailadresse agria@orio.com.

Du kan også klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å sende inn en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her – http://ec.europa.eu/odr

Kontaktinformasjon

Post- og leveringsadresse:

AgriaShop
c/o PostNord TPL
Norra Stigamovägen 4
556 50 Jönköping
SVERIGE

Telefon kundeservice: +46 76 529 54 99
E-post: agriashop@tpl.postnord.com