Logg inn

Kjøpsbetingelser

Priser

Alle oppgitte priser inkluderer mva. Prisene gjelder med reservasjon for endringer som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil.

Bestilling

For at vi skal kunne garantere best mulig leveringssikkerhet, ber vi deg om å oppgi så detaljerte opplysninger som mulig. E-post og mobilnummer er obligatorisk.

Slik handler du på nett

Du betaler enten med debetkort, kredittkort (eller med Vipps fra 15 okt 2020) via sikker og kryptert betalingstjeneste (Swedbank Pay).
Nettbutikken er åpen hele døgnet, alle dager i uken.

Levering

Leveringen skjer enten til hentested eller med levering helt hjem.
Bedrifter får levering med bedriftspakke til bedriftens kontoradresse (ikke postadresse).

Mottak av leveringen

Når du mottar pakken, kontroller nøye at den ikke er skadet. Ikke ta imot en skadet pakke, men meld fra til PostNord umiddelbart på telefon 987 09 300. AgriaShop/Orio AB er ikke ansvarlig for skadede pakker som ikke er meldt til transportøren. Når du har mottatt pakken, må du kontrollere nøye at innholdet stemmer overens med den pakkseddelen du finner i pakken. Hvis noe ikke stemmer, må du kontakte kundeservice snarest på telefon +46 155-244 800 eller e-post agria@orio.com, og melde fra om hva som er feil.

Uavhentede pakker

For uavhentede pakker hvor det ikke er avtalt retur, vil du bli belastet 250 NOK for frakt og håndtering.
Dette betyr at hvis du har blitt varslet, men ikke har hentet pakken på hentestedet, vil du bli belastet 250 NOK.
Hvis du aldri ble varslet om at pakken var klar for henting, kan PostNord påta seg ansvaret og betale for returforsendelsen til Orio.

Retur, bytte og reklamasjon

Se Retur og reklamasjon

Opplysninger om klagemulighet

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du sende inn en klage til mailadresse agria@orio.com.

Du kan også klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å sende inn en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her – http://ec.europa.eu/odr

Kontaktinformasjon

Post- og leveringsadresse:
AgriaShop
Orio AB
Flättnaleden 1
611 45 NYKÖPING
SVERIGE

Telefon kundeservice: +46 155-244 800
E-post: agria@orio.com